Magyar Ortodox Egyházmegye (Moszkvai Patriarchatus)


Ofen-i Ortodox Misszió

 
 

 

Főoldal

Istentiszteleti rend

Hírek

Történet

Lelkészek

Fényképek

Útmutató térkép

Elérhetőségek

 


Rambler's Top100

 

    Orthodoxia.org | MagyarOrthodoxia.org | Russian orthodox church in Budapest

Az egyházközség hírei

Keresés a 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 évi hírek hírarchívumban


 

Az egyházközség életének eseményei 2002-ben

 

Január-április. A templom területének körbekerítése kovácsoltvas kerítéssel, oszlopokkal és kapuval, Iakov Kolumbov diakónus sírjának körbekerítése. A kovácsoltvas-munkákat Anatolij Sirinkin kovácsmester, az építkezés munkálatait Konsztantyin Obuhov vezette. 

   

Február 23. Szombat Gyászmise István (Sztrativnij) tiszteletére. Elhatároztuk, hogy ettől a naptól fogva hetente, szombatonként Liturgiát végzünk templomunkban. 

Március 16. Szombat. Alexandra Pavlovna Nagyhercegnő emléknapja. Halálának 2001 éves évfordulója. Szentmise. Ezután panichída a kriptában. Templomunkban közel 30 ember imádkozott. 

Április 19. Péntek. Habsburg Mihály főherceg és feleségének látogatása. A vendégeket Maci Ágnes, Üröm polgármestere kísérte. A vendégek részt vettek a helyi iskolánál felállított Habsburg József magyar nádor emlékművének leleplezésén. 

Május 5. Vasárnap. Krisztus Feltámadása (Húsvét). Ünnepi esti istentisztelet Nagy Prokimennel. 

Május 6. Fényes hétfő. Szent Alexandra cárnő napja. Búcsú. Szentmise, körmenet. A szentmisén mindegy 50 ember imádkozott. 

 

Május 6-10. Fényes heted. Minden nap szentmise körmenettel. 

  

Május 10 Fényes péntek. A Szentanya „Élő forrás” ikonjának az ünnepe. Liturgia. A misét Bécs és Budapest érseke, őeminenciája, Pável tartotta Feriz Berki protopresviter, Ioann Kádár protoirej, Nyikolaj Kim ierej és Szergij Bilku közreműködésével. A szertartás után körmenetet és vízszentelést tartottunk.

      

Május 14. Kedd. Radonyica. Panichída a kriptában és a temetőben. 

Május 30. Csütörtök. Panichída őeminenciája Daniil Budimszkij püspökének halálának 40. napjára (Szerb Pravoszláv Egyház. A Mindenható elé 2002. április 20-án állóért imádkozott Ioan Kádár protoirej, Nyikolaj Kim ierej és a Budapesti Egyházközség tagjai. 

Május-június. A templom homlokzatának tisztítása. 

 

Június 17. Szerda. A Szent cári mártírok napja. Szentmise és körmenet. Az istentiszteleten és a körmeneten részt vettek Budapest orosz templomainak hívői és Üröm város közösségének képviselői, többek között Üröm polgármestere, Maci Ágnes, az orosz nagykövetség titkára, a sajtó és a TV képviselői, összesen mindegy 150 ember. Az istentisztelet után a polgármester hivatalos fogadást adott a helyi iskolában. Ugyanitt emlékfalat készítettek a cári vértanúkról. Mindenki kapott egy prospektust templomunkról, melyet az Interpressfakt újság kiadója és Oleg Volovik készített. 

 

Szeptember 7. Szombat. A szentmise után imádkoztunk abból az alkalomból, hogy már egy éve tartunk rendszeres istentiszteleteket szombatonként. 

    

Október 4. Péntek. Istentisztelet a helybeli iskolások részére, melyen részt vettek: a város polgármestere, az iskola igazgatója, tanárai és diákjai. Összesen 100 ember körül. 

Október 5. Szombat. A liturgia után hálaima Nyikolaj Kim atya felszentelésének 10. évfordulója alkalmából. (A felszentelést Szent-Pétervárott végezte őeminenciája Ioann, Szent-Pétervár és Ladozsszki metropolita, 1992 október 4-én.) 

November 15. Péntek. Anatolij és Galina Sirinkin esketése. Ez az első esketés templomunkban hosszú szünet után. 

 

December 21. Szombat. A szentmise után imádkoztunk a templom köré felállított támfalakért. 

     

December 28. Szombat. A szentmise után imádkoztunk az ikonok részére készülő fal építéséért, amelyet a temető északi oldalán létesítünk.

© Orthodoxia.org