Magyar Ortodox Egyházmegye (Moszkvai Patriarchatus)


Ofen-i Ortodox Misszió

 
 

 

Főoldal

Istentiszteleti rend

Hírek

Történet

Lelkészek

Fényképek

Útmutató térkép

Elérhetőségek

 


Rambler's Top100

 

    Orthodoxia.org | MagyarOrthodoxia.org | Russian orthodox church in Budapest

Az egyházközség hírei

Keresés a 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 évi hírek hírarchívumban


 

Az egyházközség életének eseményei 2008-ban

 

 

December 13. Szentmisét és panichídát tartottunk őszentsége II. Alexij Moszkvai és oroszországi patriárka elhalálozásának 9-dik napján. 

 

    

 

December 6. Szombat. Szent Igazhitű Alekszander Nyevszkij fejedelem napja (templomunk – amelyet augusztus 30-án, 1803-ban, emléknapján szenteltek fel – védőszentje). Szentmisét és panichídát tartottunk a Moszkvai és Oroszországi őszentsége, Alexij patriárka tiszteletére. Őszentsége meglátogatta templomunkat 1989-ben, leningrádi és novgorodi metropolitaként. Erről tanúskodik vendégkönyvünk is.  

 

     

 

November 22. Szombat. Alexandra Pavlovna Romanova nagyhercegnő koporsójánál tartott panichída után a hívőknek szerb kalácsot osztottak, amelyet a belgrádi Vvedenszkij kolostor apácái küldtek Budimi Daniil püspök emlékére.  

 

 

 

November 21. Péntek. Mihály arkangyal napja. Különösen becsben tartott ünnep Daniil püspök által (a szerbegyházi tradició szerint ez a dicsőség napja). Templomunk parókusa vezetésével elzarándokolrunk a belgrádi Vvedenszkij kolostorban lévő sírhoz Szerbiába, ahol panichídát tartottunk a kolostor apácáival és az apátsággal.

 

    

 

November 6. Csütörtök. A nyugdíjas környezetvédők piliscsabai klubjának tagjai Szemerei Magdolna vezetésével megtekintették templomunkat.

 

    

 

November 1. Dimitrijevi szülői szombat. A szentmiseután panihidát tartottunk a kriptában, Alexandra Pavlovna Romanova nagyhercegnő koporsójánál és a temetőben.

 

    

 

Október 4. Szombat. A szentmise után István Maklári az összes hívő nevében melegen köszöntötte a parókusunkat az Orosz Pravoszláv Egyházban eltöltött szolgálatának 16. évfordulója alkalmából.

 

    

 

Szeptember 30. Honlapunk megújulása. Kiegészítő információt helyeztünk el „Történelmi anyagok” elnevezéssel. A „Misszió lelkészei” címszó alatt megtalálnatók 200 évre visszamenőleg a templom összes lelkészének adatai. Új címszavak: „Kiálltások, konferenciák, könyvek, filmek”.

 

Szeptember 27. Templomunkat meglátogatta Andrej Papkov – a Csikágó-Ditroiti Orosz Pravoszláv Külföldi Egyházközség katedrálisának kulcsárja.

 

    

 

Szeptember 6. Szentmisét és panichídát tartottunk Alexandra Pavlovna Romanova nagyhercegnő koporsójánál, földi maradványainak kriptánkba helyezésének évfordulójának tiszteletére. Ez az esemény templomunk istentiszteleti életének újjászületését is jelentetette.

 

Augusztus 27. Templomunkat meglátogatta egy budapesti idegenvezetőkből és tanárokból álló csoport. A látogatók nagy érdeklődéssel hallgatták Alexandra Pavlovna nagyhercegnő életéről, és a templomunkról, amely Európa legrégibb orosz temploma, szóló történetet.

 

Augusztus 21. Feodor püspök ürömi és szentendrei látogatása. Magyarországi tartózkodásának második napján, augusztus 21-én, Feodor munkácsi és ungvári püspök látogatást tett az ürömi Szent Alexandra vértanúnő kápolnában és a Budai Szerb Ortodox Püspökség székhelyén, Szentendrén. Ürömben Nyikolaj Kim protoierej, megbízott parochus vezetésével megtekintette  az 1803-ban épült sírkápolnát és rövid gyászszertartást végzett Alexandra Pavlovna nagyhercegnő emlékére. Szentendrén Vojiszláv Gálity protoierej-sztavrofor, püspöki helynök fogadta őt és kíséretét, és végigkalauzolta az Istenszülő Elhunytának szentelt püspöki székesegyházon, valamint a püspökség Egyházi Múzeumának állandó tárlatán. A vendégek a délutáni órákban visszautaztak Munkácsra. http://magyarorthodoxia.org/

 

    

 

Július 17. Csütörtök. A Szent cári mártírok napja. Szentmise és körmenet. Az istentiszteleten és a körmeneten résztvettek Budapest orosz templomainak hívői és Üröm város közösségének képviselői. Erre az alkalomra egyházközségünk tagjainak köszönhetően elkészült a templom kriptájának renoválása. Felhelyeztük továbbá az áldozati oltárra a restaurált ornátust, amely korábban templomunk birtokában volt és visszahelyezése történelmi helyére Kirill Tatarka pravoszláv pap, a Magyar egyházközség titkára fáradozásainak köszönhető.

 

    

 

Június 14. Szentháromsági szülői szombat. Az elhunytak megemlékezésének napja. A Szentmise után a temetőben panyihídát tartottunk.

 

    

 

Május 19-20. Nyikolaj Kim atya részt vett "Az állam és nemzet történelmi formaváltozásai Oroszországban és Közép-Kelet-Európában a X–XX. században (a legújabb historiográfia tükrében)" konferenciáján és előadást tartott az Ofeni Ortodox Misszióról "A pravoszláv orosz egyház 200 éves hivatalos képviselete Magyarországon". Az előadás témája az országban szogálatot teljesített kiemelkedő papok tevékenysége és élete, és a jelenlegi ortodox élet Magyarországon.

 

Május 18. Vasárnap. Templomunkban Nyikolaj atya fogadta a "Az állam és nemzet történelmi formaváltozásai Oroszországban és Közép-Kelet-Európában a X–XX. században (a legújabb historiográfia tükrében)" konferencia résztvevőit Szvák Gyula vezetésével. Vendégeinknek mesélt Alexandra Pavlovna életéről, az épület műemléki és egyházi értékeiről.

 

    

 

Május 10. Szombat. A mise után templomunkat a volt ürömi lakasok sváb csoportja látogatta meg. A csoport a II.világháború után kitelepítettekből állt. A csoportot az "Ürömi Teleház" elnöke, Flórián István kísérte.

 

    

 

Május 9. A Győzelem napja. Mint az összes orosz pravoszláv templomban, panihidát tartottunk az elesett katonák tiszteletére Alexandr Poviszma katona sírjánál, aki 1945-ben, Ürömön esett el és a templom melletti orosz temetőben nyugszik. Az alábbiakban közöljük az archív dokumentomot, amely igazolja az elesett katona személlyazonosságát.

 

    

 

Május 8. Templomunk  parókusa, Nyikolaj protoijerej részt vett az Orosz Nagykövettségen, a Győzelem napja tiszteletére rendezett fogadáson. A fénképen: Savolszkij Igor úr, Oroszország Magyarországi Rendkívüli és Teljhatalmú nagykövete.

 

Május 7. Szent Alexandra vértanú napja. (Az ünnep napja a Szentséges Patriárh rendeletével május 6-ról 7-re lett áttéve, mivel egybeesett a Radonicával). A templom védőszentjének ünnepe. Szentmise, körmenet az ünnepelt szent ikonjával.

 

    

 

Május 3. Szombat. Templomunk parókusa, Nyikolaj protoijerej húsvéti üdvözlettel köszöntötte Erdő Péter bíboros Öeminciáját és Üröm lakosságát, elegettéve Zsolt atya, a katolikus Szent György templom plébánosa meghívásának az ünnepi szentmise alkalmából.

 

Május 2. Fényes péntek. A Szűzanya "Életet adó forrása" ikonjának napja. Szentmise, vízszentelés és húsvéti körmenet.

    

 

Május 1. Fényes csütörtök. Szentmise és húsvéti körmenet. Templomunkat meglátogatta az ürömi katolikus egyházközség plébánosa, Bakos Zsolt.

 

    

 

Április 29. Fényes kedd. Szentmise és körmenet. Zsolt atya, a katolikus templom plébánosának nevében üdvözölte hívőinket Mária néni.

 

    

 

Április 28. Fényes Hét hétfője. Szent Liturgiát és húsvéti körmenetet tartottunk. 

 

     

 

Április 27. Krisztus Feltámadása (Húsvét). Ünnepi esti istentisztelet Nagy Prokimennel. Templomunkat meglatogátta Sári Sarolta, kitüntetett tanár, Üröm község díszpolgára.

 

     

 

Április 15-26. Hívőinkkel a Húsvéti Ünnepekre kitakarítottuk és virágokkal díszbe öltöztettük templomunkat, rendbe tettük a környéket.

 

    

Április 22. Kedd. Seremetyeff-Papp János restaurátorművész: Alexandra Pavlovna, a "magyarok királynéja" című előadása, majd Szakály István filmrendező ugyanazon című filmjének vetítése, Jókai Mór Művelődési Központben.

 

Március 22. Az ALEKSZANDRA PAVLOVNA című filmet március 22-én vetíti az m2 13.40-től.

 

 

Március 17. Hétfő. Alexandra Pavlovna Romanova nagyhercegnő elhunytának emléknapja.  Templomunkban a nagyhercegnő koporsójánál panichídát tartottunk.

 

    

 

Március 15. Szombat. A Nagyböjt első hete. Szent Fjodor Tiron emléknapja. A mise celebrálásában részt vett Kirill Tatarka, a Magyar egyházmegye titkára.

 

    

 

Február 26. Kedd. Találkozás zajlott le Nyikolaj Rebinder protoijerejjel, a híres párizsi Vvedenskij templom parókusával, melyet 80 évvel ezelőtt orosz emigránsok alapítottak.

 

    

 

Február 23. A mise után templomunkat meglátogatta egy nagy létszámú orosz csoport.

 

    

 

Február 12. Kedd. Templomunkat meglátogatta Doszifej szerb főapát a magyar egyházmegye titkárának, Kirill Tatárkának kiséretében. Az atyák imát mondtak templomunk kriptájában, a Nagyhercegnő koporsójánál, és az ezen a napon 63 évvel ezelőtt meghalt orosz katona, Poviszma Alekszandr sírjánál.

 

    

 

Január 26. Vízkereszt utáni szombat. Ezen a napon templomunkban megtörtént az évi vízszentelés, amelyből hívőink is vihettek otthonukba. Templomunkat meglátogatta Üröm köszség új katolikus plébánosa Bakos Zsolt atya.

 

    

 

Január 12. Szombat. Karácsonyi hét.

 

    

 

Január 5. Karácsonyi ünnepeink nagy örömet tartogattak számunkra. Seremettyeff-Papp János restaurátor úr befejezte munkáját azon ezüst gyertyatartón, amelyet 1830-ban adományozott templomunknak Fjodor Rajevszkij lovag és protoijerej. A számunkra igen becses kegytárgyat az oltárra helyeztük el.

 

    

 

Ünnepi kivilágítás: Ürömön a templom és a sétány ünnepi kivilágításával köszöntöttük karácsonyi ünnepeinket.

 

    

© Orthodoxia.org