Magyar Ortodox Egyházmegye (Moszkvai Patriarchatus) 


Ofen-i Ortodox Misszió

 
 

 

Főoldal

Istentiszteleti rend

Hírek

Történet

Lelkészek

Fényképek

Útmutató térkép

Elérhetőségek


Rambler's Top100

 

    Orthodoxia.org | MagyarOrthodoxia.org | Russian orthodox church in Budapest

Az egyházközség hírei

Keresés a 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 évi hírek hírarchívumban

A templom belső kupolájának restaurálása


Plébániánk 2010. évi eseményei 

Február 6. Elődeink (húshagyó) emlékszombatja. Halottainkra emlékeztünk. A szent misét emlékező gyászszertartás követte a kriptában. 

    

A PRAVOSLAVIE Internet portálon megjelent Szergej Mudrov tudósító útijegyzete templomunkról. Szergej testvérünk elmúlt évben június 20-án járt Ürömön, amiről feljegyzés készült templomunk esemény-tárában.  

Február 3-a. Az egyházi aspirantúra és doktorantúra első tudományos konferenciájának megnyitása előtt Nyikoláj Kim atya a magyarországi egyházmegye összes papja és hívője nevében gratulált az tanintézmény rektorának Hilarionnak mitropolitává történt előléptetéséhez. A konferencia keretében Nyikoláj atya előadást tartott: „Az első Európában létesített orosz emléktemplomok a császári Oroszország vallásközi és kulturális kapcsolatainak tükrében” címmel.  

Márk jegorjevszki érsek a magyarországi egyházmegye megbízott vezetője nyította meg „Az ikon az orosz beszédben és kultúrában” című tudományost konferenciát. A konferencia színheje a moszkvai Külföldön Élő Oroszok Házában zajlott január 29-30-án. A magyar ortodoxiát Valerij Lepahin professzor és Nyikoláj Kim atya képviselték. Utóbbi két előadást is tartott: "Hangba öntött ikon – Ioszif Brodszkij „Szretenije" című verséről és „Ikonográfia és az Ürömi ortodox templom ikonosztáza megalkotásának története” címmel. 

Január 28-án Seremetyjev-Papp János magyar nyelvű előadást tartott a „Cári szenvedők” címmel, melyet a mártír Második Miklós cár és családja keresztényi hőstettének szentelt. Az előadás az Erzsébetligeti színházban hangzott el.  

Január 24. Vasárnap. Ceglédi kirándulók nagy csoportja látogatta meg templomunkat.

     

Január 23. Az Isten színrelépését követő szombat. Szent Feofán remete emléknapja. A szent misét követően Nagy Vízszentelő szertartásra került sor.

     

Január 9. Karácsony utáni első szombat. Az első vértanú Szent István fő diakónus emléknapja. Minden hívőnket és honlapunk látogatóit is köszöntjük Krisztus urunk születésének ünnepén.

    

Január 2. Szombat. Kronstadti Szent János emléknapja. A szent misét követően a hívők mindegyike csókkal illette a szent ikonját, melynek erekjeként része a szent papi öltözetének egy kis darabkája.

    

 

Plébániánk 2009. évi eseményei

December 25-e. Karácsonyi előkészületek. 

     

December 5-e. Alexij pátriárka halálának első évfordulóján templomunkban, egyházunk összes többi templomához hasonlóan, imát mondtunk volt főpásztorunk lelki béjéért. 

    

November 14. A „Szép Magyarország” történelmi és kulturális folyóirat a templomunkat bemutató cikket közölt. A lap legutóbbi számának címlapján templomunk egyik ikonja látható, amelyet Amvroszij atyától a Moszkva megye Pavlovo-Poszadi járás Bivalino falú Szent Nyikita temploma parókusa ajándékozott nekünk. Ezekben a napokban fejeződött be egy másik nem rég ajándékba kapott ikonunk restaurációja. Az ikon a szent család Egyiptomba való menekülését ábrázolja. A jelenet egyik szereplője Szent József az ács, templomunk egyik égi védőszentje. .

    

November 7. Dmitrijevi szülői szombat. A halottainkra való megemlékezés napja. A szent liturgiát követően emlék gyászszertartásra került sor a kriptában és templom körüli sírkertben.

     

Október 28. Szerdai napon óvodások nagy csoportja, mintegy 100 gyermek látogatta meg templomunkat. A kirándulás szervezője – Üröm díszpolgára Bajcsi József úr.
.

Október 24. Szombat. Az Optinói kolostor szent szerzeteseinek emléknapja.. Templomunk egyik korábbi parókusát Gennadij szerzetes atyát az Optinói kolostor feljegyzései szentéletűként említik. Gennadij atya 1817 és 1823 között szolgált a Budai Lelki Missziónál. Ez idő alatt kétszer kísérte gyóntató papként európai útjai során I. Sándor császárt. Ezen a napon a Szent Liturgia során Andrej Papkov atya segédkezett a Külföldi Orosz Orthdox Egyház Chicago-i egyházi kerületi felügyelője.
 

    

Fájdalommal tudatjuk, hogy szeptember 23-án életének 88. évében elhunyt Ioakim Babinec atya, aki 1975 és 1988 között a Moszkvai Patriarchátus Magyarországi egyházi kerületében szolgált és egyebek mellett templomunk állagát is felügyelte. Szeptember 26-án a templomunk kriptájába gyászszertartást tartottunk Ioakim atya tiszteletére. Emléke éljen örökké.

    

Szeptember 6. Vasárnap. Egy kisebb, de jelentőségteljes évforduló templomunk újkori történelmében – öt évvel ezelőtt kerültek vissza történelmi nyughelyükre, templomunk kriptájába, Alexandra Pavlovna nagyhercegnő földi maradványai. Ez az esemény nem csupán a teljes értékű istentiszteleti élet újjászületését jelentette, de egyben helyreállította templomunk eredeti rendeltetését is – a császári család tagjának örök emléket állító kegyhely.

Augusztus 29. Szombat. A hivők nevében parókusunk köszönetet mondott Anatolij Sirinkin orosz mesterkovácsnak, aki munkájával és alkotásaival részese volt templomunk helyreállítása kezdeti szakaszának és aki hosszú távollét után ismét Magyarországra látogatott. A mester munkáját dicséri a templomunk míves kovácsolt kerítése és templom belső néhány berendezési tárgya.

    

Augusztus 22. Szombat. Az istentiszteletet követően a parókus a kormányzó főpap áldásával együtt átadta Márk jegorjevszki püspök ajándékát egy készlet multimédiás lemezt. E lemezek például szolgálnak arra, hogyan lehet sikeres misszionárius tevékenységet folytatni modern technikai eszközökkel. Parókusunk arról szólt, hogy míg a régi Budai Lelki Misszió gazdag könyvtáráról volt híres, addig most kezdetét veheti egy misszionárius médiatár kialakítása, az eredetivel egyező nemes célokkal, nevezetesen tanúságtétel a minket körülvevő világban a Pravoszláv hit szépségéről. Püspökünk ajándéka jó alapja lesz e kezdeményezésnek.

    

Augusztus 15. Szombat. Az első vértanú - István főesperes napja. Az istentiszteletet követően a parókus tájékoztatást adott a híveknek arról a templomunk két évszázados múltját bemutató tudományos cikkről, melyet az Oroszországi Tudományos Akadémia Szláv-kutató Intézete publikált.

    

Augusztus 10. Hétfő. Templomunkat felkereste Üröm önkormányzatának vendége Koltai Dénes úr a Pécsi Tudomány Egyetem rektor-helyettese.

Augusztus 8. Szombat. Szent Magyar Mózes a XI. században kimagasló érdemeket szerzett magyar származású pravoszláv szerzetes napja. Ugyanezen a napon, az Orosz Ortodox Egyház számos más templomához hasonlóan, a mi templomunkban is imádkoztunk az egy évvel ezelőtti kaukázusi háborúban elhunyt összes ortodox keresztény lelki üdvösségéért.

    

Augusztus 1. Szombat. Szarovi szent Szerafim napja. A szent mise idején a fő ikon tartó állványon a Magyarországi Egyházmegye Nagyboldogasszony székesegyházában szolgáló Vajna István diakónus atya ajándéka szent Szerafim kézzel festett ikonja emelte az ünnepség fényét. Az ikont Maklári Nadezsda foglalta díszes virágkeretbe. Az istentistelet után híveink imával kívántak Hosszú életet a testvéri kolpinói parókiában szolgáló Szerafim Szologubnak mennyei védőszentje napján.

    

Július 17. Péntek. A szent cári mártírok napja. Templomunkban, mint az orosz császári család volt udvari templomában minden évben istentisztelettel és körmenettel emlékezünk meg a cár és családja kivégzésének napjáról. Idén az Magyarországi Egyházmegye papjainak segédletével zajlott a liturgia nagy számú hívőnk és ürömi lakosok részvételével. A liturgiát körmenet követte.

    

    

Június 20. Szombat. A szentmisén Tatárka Kirill a Magyarországi Egyházmegye titkára segédkezett az oltárnál. Templomunkat felkereste Szergej Mudrov a „Pravoslaviye” a legjelentősebb orosz-nyelvű Internet portál tudósítója, aki külföldi orosz egyházi közösségek életének bemutatására szakosodott. Az istentiszteletet követően az újságíró interjút készített hívő társainkkal: Dimitrij Szvirkóval és Maklári Istvánnal. Ugyan ezen a napon a műemlékvédelmi hivatal munkatársa fénykép-felvételeket készített a templomról és a kriptáról egy új a magyarországi építészeti emlékeket egybefoglaló katalógus részére.

    

Június 6. Pünkösdi halottaink emlékét őrző u.n. szülői szombat. A szentmisét követően – megemlékező gyászszertartás a kriptában és a templomkerti temetőben.

    

Május 16. Szombat. Templomunkat meglátogatta egy magyar műemlékvédő csoport Seremetyev-Papp János történész-restaurátor vezetésével.

 

    

 

Május 9. Szombat. A Győzelem napja. A szentmisét követően panihidát tartottunk az elesett katonák tiszteletére az orosz katona, Alekszandr Poviszma sírjánál, aki 1945-ben Ürömön esett el Magyarország fasizmus alóli felszabadításáért.

 

    

 

Május 8. Péntek. Templomunk parókusa Kirill Tatárkával, a Magyar Egyházközség titkárával baráti látogatást tettek a testvéri szerb pravoszláv egyházmegyei Szentendrére, ahol húsvét alkalmából köszöntötték és megajándékozták egymást a Budai szerb pravoszláv egyházközség vezetőjével, Lukián püspök őeminenciájával.

 

Május 6. Szerda. Szent Alexandra és Szent György vértanú napja. A templom védőszentjének ünnepe. Szentmise és körmenet az ünnepelt szentek ikonjával.

 

    

 

Április 30. Csütörtök. A Budapesti ELTE egyetem Russzisztika Központja professorainak kíséretében templomukat megtekintette a Lihacsov nemzetközi segélyszervezet ügyvezető igazgatója, Kobak Alexander Valerjevics, az egyházi építészet történetének specialistája, „Az orosz templomok és építmények Európában” című kiadvány egyik szerzője (SPb 2005).

 

    

 

Április 28. Kedd. Radonyica. A halottak emléknapja. Halotti liturgia és panyihida a kriptában és a temetőben. Az ősi mécsés felszentelése, amely előzőleg a kriptában a keresztnél függött, Seremettyeff-Papp János úr által elvégzett restaurálása után.

 

    

 

Április 27. Hétfő. A templomot meglátogatták a Szent-Pétervári „Aleteja” egyházi-filozófikus könyvkiadó képviselői: Igor Szavkin főszerkesztő és munkatársa, Nagyezsda Andrianova. A kiadó már több éve szorosan együttműködik egyházközségünkkel, 2004-ben itt adták ki a Magyarországon is népszerűvé vált Alexandra Pavlovna életéről és temlomunk történetről szóló Oleg Volovik „Alexandra” című könyvét.

 

    

 

Április 25. A “Fenyes hét” szombatja. Szentliturgia, húsvéti körmenet. Üröm város katolikus egyházközsége nevében húsvéti köszöntöt mondott Sári Sarolta, kitüntetett tanár, Üröm község díszpolgára.

 

    

 

Április 24. Péntek. Az Apostoli nuncius meghívására templomunk parókusa Maklári István kíséretében részt vett XVI.Benedikt Pápa beiktattásának negyedik évfordulója alkalmából tartott ünnepei misén és fogadáson.

 

Április 24. A “Fenyes hét” péntekje. A Szüzanya „Életet adó forrása” ikonjának napja. Szentmise, vízszentelés és húsvéti körmenet. A mise celebrálásában részt vett Kirill Tatatrka, a Magyar egyházmegye titkára.

 

    

 

Április 23– április 26. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál volt. Felhívjun hívőink, honlapunk állandó olvasóinak figyelmét a Szent Pétervári „Aleteja” kiadó standjára, amely Oroszország egyik vezető történelmi, egyházi-filozófiai kiadója. A fesztivál helye: „Millenáris Park”, a Mammut bevásárlóközpont mellett.

 

Április 23. A “Fenyes hét” csütörtökje. Szentmise és húsvéti körmenet.

 

    

 

Április 22. A “Fenyes hét” szerdája. Szentmise és húsvéti körmenet.

 

    

 

Április 21. A “Fenyes hét” keddje. Szentmise és húsvéti körmenet. Az istentisztelet után templomunkat megtekintette a Magyar Egyházmegye vezetője, Márk őeminenciája, Egorevszkij püspök.

 

    

 

Április 20. A “Fenyes hét” hétfője. Szentmise és húsvéti körmenet. A mise után minden hívőnket megajándékoztuk egy templomunkról szóló új kiadvánnyal (szerzője: Maklári István). Ugyanezen a napon zarándókutat tettünk Szentendre szerb katedrálisába. Az utolsó fotón a szerb templom oltára, Jézus feltámadása ikonja látható, melyet Daniil püspök rendelt meg, és nagy tiszteletet kelt.

 

    

 

Április 19. Krisztus Szent Feltámadása. Ünnepi esti istentisztelet Nagy Prokimennel.

 

    

 

Április 13. Hétfő. Ünnepnap Magyarországon. Sokan látogatták meg ez alkalomból nyitva tartott templomunkat.

 

    

 

Április 8. A budapesti Szent István Bazilikában a Magyar Nemzeti Filarmónikusok és a kórus előadásában elhangzott Ilarion (Alfeev) püspök Máté passiója.

 

 

Április 4. A Nagyböjt ötödik hetede. Az akatisztosz szombatya. (Felhívjuk honlapunk állandó látógatóinak figyelmét arra, hogy ezentúl minden hírünket képekkel kísérjük). .

 

    

 

Március 28. Szombat. A szentmise előtt templomunkat meglátogatta egy nagy budapesti csoport.

 

    

 

Március 21. A templom előkészítése a Szent Húsvétra. Híveink megtisztították az épület homlokzatát. A liturgia után templomunkat meglátogatta egy környezetvédő csoport, amelyet nagyon érdekelt templomunk és az orosz Ofeni misszió története.

 

    

 

Március 17. Kedd. Alexandra Pavlovna Romanova nagyhercegnő emléknapja. A két évszázados hagyomány szerint ezen a napon a kriptában a nagyhercegnő koporsójánál panichídát tartottunk. Az emléknapon templomunkat látogatást tett Üröm polgármestere és a helyi közösség képviselői. A vendégeket melegen fogadta a parókus és a hívők.

 

    

 

Február 26. Szombat. Az istentisztelet után a parókus úr mesélt a hívőknek a február 25-én megnyitott Orosz nyelv és kúltúra központjáról, mely a budapesti Eötvös Lóránt Tudományegyetemen belül működik. A megnyitón részt vett az „Orosz világ” segélyszervezet ügyvezető igazgatója, a híres orosz politológus, Vjacseszláv Nikonov. A központ első kiadványát „Az orosz negyed” templomunk képeivel illusztrálták és a történetéről szóló ismertető anyagot tartalmazza.

 

    

 

Február 21. Szülői szombat. A Szentmise után panichídát tartottunk a kriptában, Alexandra Pavlovna Romanova nagyhercegnő koporsójánál. Az istentisztelet után Alekszej Baklanov, az „Oroszország Rádiója” riporterje interjút készített parókusunkkal a templom történetéről, a „Palomnik” című műsor számára.

 

    

 

Január 31. Szombat. Hálamisét tartottunk Őeminenciájának, Kirill metropolita, moszkvai és ősszoroszországi őszentségének szentszék általi megválasztása alkalmából.

 

    

 

Január 24. Vízkereszt utáni szombat. A szentmise után vízszentelést tartottunk. Templomunk fokozatosan visszkapja az eredeti kegytárgyait. Ennek keretében parókusunk megmutatta híveinknek a régi egyházi énekek könyvét, melyet Seremettyeff-Papp János  restáurált és az ürömi egyházi leplet, amely Kirill Tatarkanak, a Magyar egyházmegye titkának köszönhetően került vissza.

 

    

 

Január 2. Péntek. Szent Joann Kronstsdszkij halállának 100.évfordulója. A szentmise és a szendbeszéd után, mely arról szólt,hogy a mai Oroszország lelki élete számára milyen nagy jelentőséggel bír ez a szent, fejet hajtottak a szentéletű ikonja előtt (miseruhájának egy darbjával), amely mindig templomunk központi asztalkáján található.

 

    

© Orthodoxia.org